Endršt si nezahraje 3 zápasy

11.4.2010 - Disciplinární komise udělila Endrštovi trest za vyloučení v minulém utkání na tři zápasy.